Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2013

Nietoperek
w chuj smutno.
— i chuj

May 05 2013

Nietoperek
Maturo ty chuju !
— nie mam sił juz

May 03 2013

Nietoperek
Przepraszam, że sprawiłem Ci przykrość. Nie cierpię kiedy jesteś smutna :<
— tak mi głupio,wybacz

April 30 2013

Nietoperek
3278 9ca6
Reposted fromparamaribo paramaribo

April 28 2013

Nietoperek
Ten który wymyślił coś takiego jak MATURA, jest złym człowiekiem !
— juz niedlugo
Reposted byoluhaWecanbeheroesmaronnersmutnykamien
Nietoperek
8663 f2e0
Reposted fromOh-wow-lovely Oh-wow-lovely
Nietoperek
8774 79dd
Reposted fromOh-wow-lovely Oh-wow-lovely
Nietoperek
A spokój ma kształt twoich ramion...
Reposted fromrawwwr rawwwr
Nietoperek
to Ty jesteś moim marzeniem.
Reposted fromfantazja fantazja
Nietoperek
9900 1ae1
Reposted fromvoty voty
Nietoperek
chcę do Ciebie przyjść na całe życie. 
— Mogę?
Reposted fromtymbarkocholiczka tymbarkocholiczka
Nietoperek
Po pięknym dniu spędzonym z Tobą, pozostał tylko smutek, że te chwile już się skończyły. Już za Tobą tęsknie.
— tak od serduszka

April 27 2013

Nietoperek
Mam szczęście !
— ♥
Reposted fromwadliwie wadliwie
Nietoperek
kochaj mnie, tęsknij za mną, bądź przy mnie
Reposted fromgdybam gdybam
Nietoperek
Chcę Ci powiedzieć co u mnie słychać, jak trudno mi bez Ciebie oddychać.
Reposted fromdisapproval disapproval
Nietoperek
Boję się, że mi znikniesz z dnia na dzień.
— nie przeżyję.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz

April 26 2013

Nietoperek
Chyba wpadłem po uszy.
— raczej na pewno ♥
Reposted bylight-pink-nancy light-pink-nancy
Nietoperek
i nie obiecuję, że Cię nie opuszczę. bo to zrobię. ostatniego dnia mojego życia. a dokładnie, chwilę po jego końcu.
Reposted fromekstaza ekstaza

April 25 2013

Nietoperek
Nadchodzą piękne dni :)
— bo z Tobą♥
Reposted bytarczynlight-pink-nancy

April 24 2013

Nietoperek
Przy Tobie staję się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie ! 
— prosto z serduszka Em :)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl